GDPR information till våra kunder

Den 25 maj inträder en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) – på svenska kallad,  Datasäkerhets-förordningen.

Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som befintlig eller tidigare kund hos oss, vilken typ av information rörande dig som sparas i våra system.

Combimed AB lagrar dina uppgifter – så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och person-/organisationsnummer i vårt datasystem utan obehörigas insyn. Vi lämnar inte ut eller säljer vidare våra uppgifter till utomstående eller obehörig.

Combimed AB lagrar dina uppgifter för att:

  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och garantier
  • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
  • Säkerställa produktansvar och produktsäkerhet
  • Upprätthålla korrekta och uppdaterade kunduppgifter
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
  • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon
  • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
  • Förhindra bedrägerier

Uppgifterna kan även utgöra underlag för Combimeds marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Du som även har godkänt att få tal del av våra nyhetsbrev kommer finns med på vår nyhetsbrevslista.

I varje nyhetsbrev från oss finns information om hur du avregistrerar dig från framtida nyhetsbrev. Informationen och avregistreringen för vårt nyhetsbrev finns längst ner i våra nyhetsbrev.

Du är välkommen att ta del av vilka uppgifter vi sparat om dig genom att skriftligt kontakta oss på post@combimed.se.

I och med att du mottagit detta meddelande, och valt att inte avregistrera dig, eller att få din data bortplockad ur våra system, godkänner du att vår uppdaterade GDPR-information nått fram till dig – och att du accepterar framtida utskick enligt ovan nämnda beskrivning.

Med Vänlig Hälsning

Linda Aronson

VD Combimed AB

Org: 556365-6866